Friday, September 03, 2010

Golf Tips โปรแม่น

การตีลูกไกลและแม่น

การตีลูกไกลและแม่น ขึ้นอยู่กับจังหวะสวิงของมือขวาระหว่างสวิงลงตรงระยะประมาณ 15 นิ้วฟุตหลังลูก ใช้มือซ้ายคอนโทรลแบ็คสวิงและสวิงลง ใช้มือขวาประคองตาม ให้มือขวาทำงานคือร่วมออกแรงก่อนอิมแพ็คเล็กน้อยและตลอดฟอลโลว์ทรู จะตีลูกได้ไกลและแม่นยำขึ้นครับ

การวาดเป้าหมายในมโนภาพ

กอล์ฟ เป็นเกมส์กีฬาของการตั้งใจอย่างแน่วแน่ การตีทุกสโตรค ท่านควรจะมุ่งเอาใจใส่ต่อเป้าหมาย
ก่อน ตีลูกออกไปต้องเลือกเป้าหมายบนแฟร์เวย์ และให้จุดหมายนั้นอยู่ในสมองตลอดการสวิง การตีลูกจากแฟร์เวย์ก็ต้องมีเป้าหมายบนกรีนที่แน่นอน เมื่อลูกอยู่บนกรีน ท่านจะต้องมุ่งพัตต์ลูก ให้ไปถูกเป้าหมายคือลงหลุมให้ได้ การมุ่งเอาใจใส่ต่อเป้าหมายตลอดการเล่นแต่ละหลุม จะช่วยให้ท่านตีกอล์ฟได้ดีขึ้นครับ

การขยับไหล่ซ้ายเริ่มแบ๊คสวิง

การเริ่มแบ๊คสวิง ควรเริ่มขยับด้วยไหล่ซ้ายเป็นจุดแรก โดยขยับไหล่และตามด้วยแขนซ้ายไปทางขวาพร้อมๆกัน ไหล่ขวาจะหมุนเป็นวงตามกันไปอย่างอัตโนมัติ จากนั้นเริ่มถ่ายน้ำหนักไปทางขวา นับเป็นจุดเริ่มต้นของวงสวิง

การชิพ

ลูกชิพ มือต้องล้ำหน้าไม้เสมอ
ความผิดพลาดของการเล่นลูกชิพที่มัก เกิดขึ้นบ่อยๆมาจากสาเหตุที่ท่านนักกอล์ฟปล่อยให้หน้าเหล็กล้ำหน้ามือทั้ง สองข้าง ก่อนหน้าที่จะอิมแพ็คลูก ซึ่งจะทำให้หน้าไม้กระทบลูกอย่างผิดจังหวะ
ลูกชิพที่ถูกต้อง มือจะต้องอยู่หน้า หน้าไม้ และก่อนที่จะอิมแพ็คลูกท่านนักกอล์ฟจะต้องจินตนาการว่า มีเส้นตรงลากจากปลายคางลงไปที่ลูก ตอนดาวน์สวิงให้ลงไม้ให้มือล้ำเส้นตรงนี้ไปก่อนที่หน้าไม้จะกระทบลูก ลูกชิพจะดีขึ้นแน่นอน

การจรดลูก

การจรดลูกวิธีง่ายๆและมีหลักการทรงตัวดี คือ

1. ยืนยืดตัวตรง ให้เท้าห่างกันเท่าช่วงไหล่ ยื่นมือที่กุมไม้ทั้งสองไปข้างหน้า ให้ปลายไม้สูงจากพื้นประมาณ 1 1/2 ฟุต ด้ามไม้ชี้ยังซีกซ้ายของสะโพก แขนซ้ายเหยียดตรง ข้อศอกทั้งสองชิดกัน
2. ก้มตัวลงจนปลายไม้แนบพื้น โดยใช้เอวเป็นบานพับ ให้แผ่นหลังเหยียดตรง ไม่ขยับเขยื้อนส่วนอื่นของร่างกาย
3. ย่อคลายเข่าทั้งสองเล็กน้อย
4. การจรดลูกให้ถูกระยะ ทำได้โดยเริ่มจรดลูกให้แขนทั้งสองยืดจนสุด แล้วค่อยๆขยับเท้าทั้งสองข้างเข้าไปหาจนมาหยุดในระยะพอดีให้หน้าไม้จรดอยู่ หลังลูก จะช่วยให้การสวิงเป็นไปอย่างถูกต้องครับ

สวิงของหัวไม้


Tips วันนี้ขอแนะนำเรื่องการ take away ของหัวไม้ครับ ขอให้นักกอล์ฟเข้าใจก่อนว่าวงสวิงของหัวไม้เป็นวงที่ค่อนข้างราบและกว้าง เพราะหัวไม้เป็นอุปกรณ์ที่ยาวที่สุด สวิงของหัวไม้จะไม่ชันเหมือนเหล็ก ดังนั้นการลากหัวไม้หรือช่วง take away นั้น ขอให้ลากหัวไม้เลียดพื้นออกไปอย่างช้าๆ เริ่มด้วยการใช้มือซ้ายผลักไปทางขวา(สำหรับคนถนัดขวา)
พร้อมหมุนไหล่ ซ้ายตามไปเป็นจังหวะนุ่มนวล และถ่ายน้ำหนักไปเท้าขวา นับเป็นจุดเริ่มต้นสวิงของหัวไม้ที่สมบูรณ์ โดยหลักสำคัญของการสวิงหัวไม้นั้นคือขอให้ลากไม้ยาวๆ ช้าๆ ครับ

ยืนจบวงให้นิ่ง

ขอให้ท่านนักกอล์ฟยืนจบวงทุกครั้งจนเป็น นิสัยนะครับ ใครว่าท่าจบวงไม่สำคัญ มันเป็นตัวบ่งบอกได้เป็นอย่างดีครับว่าการสวิงของเรานั้นมีสมดุลแค่ไหน การสวิงที่ดีนั้นเมื่อจบวงต้องยืนทรงตัวให้อยู่ โดยน้ำหนักตัวได้ถูกถ่ายไปอยู่ขาซ้ายเกือบหมดแล้ว สังเกตได้ว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่มักจะชอบตีเข่นจนยืนไม่อยู่ ซึ่งไม่ได้ช่วยให้ตีไกลขึ้นเลย ดังนั้นขอให้ท่านนักกอล์ฟลองฝึกด้วยตนเองจนเป็นนิสัยนะครับ

การพัตต์

Golf Tips วันนี้เป็นเรื่องของการพัตต์ โดยมีแบบฝึกง่ายๆสำหรับนักกอล์ฟทุกท่านที่มีปัญหาสโตรคพัตต์ที่ไม่ได้ น้ำหนัก ให้ลองนับจังหวะ "หนึ่ง-สอง"ในใจ โดยระยะการขึ้นไม้และฟอลโล่ว์ทรูต้องเท่ากัน คล้ายการแกว่งตุ้มนาฬิกาจะช่วยให้การพัตต์นิ่มนวลและสม่ำเสมอมากขึ้น
อย่า พยายามสโตรคพัตต์แบบกระแทก ถ้าให้ดียิ่งขึ้นเมื่อพัตต์เสร็จควรนับ 1-2-3 ในใจแล้วค่อยมองลูกจะทำให้ลูกวิ่งตรงเข้าหาหลุมอย่างมั่นคง

การทรงตัวดี


การทรงตัวดีขึ้นอยู่กับความตั้งใจจดจ่อ อยู่ที่ลูกขณะขึ้นไม้ และการถ่ายเทน้ำหนักตัวจากเท้าขวาไปซ้ายขณะลงไม้ ท่านควรเล็งลูกด้วยความตั้งใจขณะขึ้นไม้อย่างบรรจง ทิ้งน้ำหนักตัวลงไปบนเท้าขวา ขณะลากไม้ออกห่างไปด้านหลังลูก ช่วง 6 นิ้วแรกของการขึ้นไม้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดของการสวิง ซึ่งจะช่วยให้ท่านมีการทรงตัวดีตลอดวงสวิง

No comments: