Friday, September 03, 2010

กอล์ฟ...เกมของการควบคุมจิตใจความเป็นเลิศในการเล่นกอล์ฟนั้น เป็นผลมาจากการควบคุมจิตใจ การเคลื่อนไหวร่างกายและความชำนาญในเกม ไทเกอร์ วู้ดส์ เคยกล่าวว่า กอล์ฟ เป็นเกมของการใช้ความคิดและมีสติ มันเป็นการผสมผสานของการมีจิตใจที่แข็งแกร่ง มีความมั่นใจสูง มีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะใจตนเอง จดจำบทเรียนการเล่นที่ผิดพลาดในอดีต เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคต เราควรที่จะมุ่งมั่นในสิ่งเหล่านี้ให้มากกว่าการที่จะแก้ไขวงสวิงอย่างเดียว

กอล์ฟเป็นเรื่องของจิตใจและเกมของการเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นเกมของการใช้สติและสมาธิมาช่วยในการเล่น เปรียบดังเช่น การฝึกศิลปะป้องกันตัว โยคะ ไทเก๊ก หรือศิลปะอื่นๆ นักกอล์ฟจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อปรับสภาพจิตใจใหม่ ถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องการความเป็นเลิศและต้องการปรับปรุงตัวเองในเกมกอล์ฟ

มีผู้กล่าวว่า การควบคุมจิตใจมีผลถึง 80% ส่วนที่เหลือคือความถูกต้องของวงสวิง ถ้าเรียนรู้ให้ถ่องแท้และใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วท่านจะประสพความสำเร็จ การผสมผสานของการควบคุมตัวเองให้มีสติและอยู่กับปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา คือความเป็นเลิศในเกมกอล์ฟ ผู้เล่นกอล์ฟได้ดีในลำดับต้นๆของโลก พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า กอล์ฟ เป็นเกมของการควบคุมตัวเองมากกว่าการมีความชำนิชำนาญในการเล่น

ขอเน้นหลักห้าประการเพื่อความเป็นเลิศในเกมกอล์ฟที่ท่านนักกอล์ฟควรจดจำไว้เสมอ คือ กอล์ฟเป็นเรื่องของ

* จิตใจ
* การเคลื่อนไหวร่างกาย
* ความชำนาญในเกม
* อุปกรณ์การเล่น
* การฝึกซ้อมที่เน้นคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

ขอให้ท่านสนุกและประสพความสำเร็จในเกมกอล์ฟครับ
โปรแม่น Golf instructor (Thailand PGA)

No comments: